• ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду завідувача сектору правового забезпечення ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

               Затверджено

  наказом ГУНП в Черкаській

     області від 24.12.2020 № 3270

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про добір на посаду завідувача сектору правового забезпечення

  ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

  18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57

  [email protected], [email protected]

   

  Загальні умови

   

  Посадові обов’язки

  Перевірка відповідності законодавству та візування проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику ГУНП в Черкаській області, узагальнення практики застосування законодавства у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. Організація юридичного супроводження заходів, пов’язаних з укладенням господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, здійснення юридичного супроводження державних закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є ГУНП в Черкаській області. Представництво інтересів ГУНП в Черкаській області в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів, здійснення взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами з питань ревізій перевірок та інших дій, що проводяться в підрозділах, відділах та відділеннях ГУНП в Черкаській області зазначеними органами, надання правової допомоги підрозділам, відділам та відділенням ГУНП в Черкаській області щодо застосування актів законодавства про працю, матеріальну або дисциплінарну відповідальність, житлового, пенсійного та інших галузей законодавства України, надання роз’яснювальної роботи з цих питань. Участь у розгляді звернень і запитів громадян та народних депутатів України з питань, що належить до компетенції сектору правового забезпечення.

  Умови оплати праці

  Відповідно до Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» посадовий оклад – 6300 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  Строкове, на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби подає:

  1. заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290);

  2. резюме за формою згідно з додатком 2 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290)

  3. заяву, в якій повідомляється про не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", надання згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Строк подання документів: 3 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення добору на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області та Національного агентства з питань державної служби, до
  15 год. 00 хв. 31 грудня 2020 року.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на посаду

  Псюрніченко Інга Сергіївна

  роб. тел. (047)-239-3254

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища освіта юридичного напрямку, ступінь магістра.

  Досвід роботи

  досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, не менше 2 років.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  На державну службу не може вступити особа, яка:

  1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

  2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

  4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

  5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

  6) має громадянство іншої держави;

  7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

  8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Якісне виконання поставлених завдань

  1) вміння працювати з інформацією та розподіляти роботу;

  2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

  3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

  Уміння працювати з комп’ютером

  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel тощо), інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

  Особистісні компетенції

  1) відповідальність, організаторські та аналітичні здібності;

  2) системність і самостійність в роботі;

  3) уважність до деталей;

  4) наполегливість;

  5) комунікативність;

  6) орієнтація на обслуговування;

  7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

  8) правдивість, справедливість, порядність, чесність, працьовитість, самовідданість;

  9) вміння самостійно приймати рішення.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Конституція України,

  Закон України «Про державну службу»,

  Закон України «Про запобігання корупції»,

  Закон України «Про Національну поліцію»,

  Закон України «Про звернення громадян».

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Закон України «Про Національну поліцію», Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»,

  Закон України «Про звернення громадян»

  Цивільний кодекс України,

  Цивільний процесуальний кодекс України,

  Кодекс України про адміністративні

  правопорушення,

  Кримінальний кодекс України,

  Кримінальний процесуальний кодекс України,

  Господарський процесуальний кодекс України,

  Кодекс законів про працю України,

  Кодекс адміністративного судочинства

  України.

   

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду спеціаліста сектору інформаційної підтримки Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

  Затверджено

  наказом ГУНП в Черкаській

  області від __________ № ______

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про добір на посаду спеціаліста сектору інформаційної підтримки Уманського районного управління поліції ГУНП

  в Черкаській області на період дії карантину

  18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57

  [email protected], [email protected]

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  Забезпечення своєчасного введення  відомостей, що містяться у документах первинного обліку, до інформаційної підсистеми «Кримінальна статистика», ведення журналу обліку статистичних карток, забезпечення своєчасної передачі до управління інформаційно-аналітичної підтримки ГУНП відомостей про результати розгляду кримінальних проваджень для формування оперативно-довідкової картотеки, ведення журналів обліку вимог по АРМ «Рубін». Виконання інформаційно-пошукових заходів за запитами працівників структурних підрозділів та надання практичної допомоги працівникам Уманського районного управління поліції щодо здійснення обліку інформації, що підлягає постановці на облік. Здійснення контролю за своєчасністю внесення інформації до відомчого обліку кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» здійснення обробки персональних даних. По закріпленим інформаційним підсистемам надання інформації у вихідних формах документів, персональна відповідальність за її об’єктивність.

  Умови оплати праці

  Відповідно до Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» посадовий оклад – 4394 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  Строкове, на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби подає:

  1. заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290);

  2. резюме за формою згідно з додатком 2 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290)

  3. заяву, в якій повідомляється про не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", надання згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Строк подання документів: 3 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення добору на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області та Національного агентства з питань державної служби, до
  17 год. 00 хв. 22 січня 2021 року.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на посаду

  Псюрніченко Інга Сергіївна

  роб. тел. (047)-239-3254

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

  Досвід роботи

  Вимоги до стажу роботи не висуваються.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  На державну службу не може вступити особа, яка:

  1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

  2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

  4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

  5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

  6) має громадянство іншої держави;

  7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

  8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Якісне виконання поставлених завдань

  1) вміння працювати з інформацією та розподіляти роботу;

  2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

  3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

  Уміння працювати з комп’ютером

  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel тощо), інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

  Особистісні компетенції

  1) відповідальність, організаторські та аналітичні здібності;

  2) системність і самостійність в роботі;

  3) уважність до деталей;

  4) наполегливість;

  5) комунікативність;

  6) орієнтація на обслуговування;

  7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

  8) правдивість, справедливість, порядність, чесність, працьовитість, самовідданість;

  9) вміння самостійно приймати рішення.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Конституція України,

  Закон України «Про державну службу»,

  Закон України «Про запобігання корупції».

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Закон України «Про інформацію»,

  Закон України «Про захист персональних даних»,

  Закон України «Про доступ до публічної інформації»,

  Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»,
  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів».

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду спеціаліста з кадрового забезпечення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

  Затверджено

  наказом ГУНП в Черкаській області

  від __________ № ______

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про добір на посаду спеціаліста з кадрового забезпечення відділу

  поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП

  в Черкаській області на період дії карантину

  18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57

  [email protected], [email protected]

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  Комплектування посад підпорядкованих підрозділів, підготовка матеріалів про переміщення, призначення та звільнення працівників поліції, надання до управління кадрового забезпечення проектів наказів для включення до наказу ГУНП по особовому складу. Оформлення особових справ на осіб, прийнятих вперше на службу та роботу до поліції. Ведення особових справ працівників відділу, своєчасне залучення до них відповідних матеріалів. Облік працівників, які досягли граничного віку перебування на службі в поліції, зокрема збір необхідних документів для продовження граничного віку перебування на службі. Реалізація атестаційних листів на особовий склад підрозділів, організаційно-штатних наказів та наказів щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Здійснення контролю за наданням працівникам відділу чергових відпусток та інших відпусток, передбачених чинним законодавством. Робота щодо забезпечення збереження службових посвідчень працівників відділу. Забезпечення контролю за дотриманням штатної дисципліни поліцейськими, проведення попереджувально-профілактичної роботи щодо протидії порушень законності, зокрема корупційним проявам, скоєння надзвичайних подій особовим складом.

  Умови оплати праці

  Відповідно до Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» посадовий оклад – 4394 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  Строкове, на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби подає:

  1. заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290);

  2. резюме за формою згідно з додатком 2 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290)

  3. заяву, в якій повідомляється про не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", надання згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Строк подання документів: 3 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення добору на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області та Національного агентства з питань державної служби, до
  17 год. 00 хв. 22 січня 2021 року.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на посаду

  Псюрніченко Інга Сергіївна

  роб. тел. (047)-239-3254

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

  Досвід роботи

  Стаж роботи у сфері кадрової служби не менше двох років.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  На державну службу не може вступити особа, яка:

  1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

  2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

  4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

  5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

  6) має громадянство іншої держави;

  7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

  8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Якісне виконання поставлених завдань

  1) вміння працювати з інформацією та розподіляти роботу;

  2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

  3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

  Уміння працювати з комп’ютером

  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel тощо), інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

  Особистісні компетенції

  1) відповідальність, організаторські та аналітичні здібності;

  2) системність і самостійність в роботі;

  3) уважність до деталей;

  4) наполегливість;

  5) комунікативність;

  6) орієнтація на обслуговування;

  7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

  8) правдивість, справедливість, порядність, чесність, працьовитість, самовідданість;

  9) вміння самостійно приймати рішення.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Конституція України,

  Закон України «Про державну службу»,

  Закон України «Про запобігання корупції»,

  Закон України «Про Національну поліцію»,

  Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»,

  Закон України «Про відпустки».

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Наказ МВС України № 1465 від 17.11.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських»,
  Наказ МВС України № 377 від 12.05.2016 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських»,
  Наказ МВС України № 50 від 26.01.2016 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України».

   

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

  Затверджено

  наказом ГУНП в Черкаській області

  від __________ № ______

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про добір на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

  18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57

  [email protected], [email protected]

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  Здійснення контролю за правильністю складання звітів про використання коштів, наданих на відрядження, та первинних документів, які підтверджують витрати, зазначені у звітах, та своєчасним відображенням вказаних звітів в обліку розрахунків за службовими відрядженнями за прийнятими формами бухгалтерського обліку. Здійснення контролю за відображенням в обліку заборгованості по розрахункам з підзвітними особами та за реєстрацією в ГУДКСУ в Черкаській області. Формування меморіального ордеру № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами». Ведення та контроль за обліком розрахунків за депозитними сумами за прийнятою в ГУНП формою бухгалтерського обліку, відображення в обліку курсової різниці. Формування та надання довідки щодо розрахунків за депозитними сумами, відповідно до форм бюджетної звітності. Забезпечення своєчасного та якісного виконання контрольних документів, що стосуються випадків на відрядження та розрахунків за депозитними сумами.

  Умови оплати праці

  Відповідно до Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» посадовий оклад – 5500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  Строкове, на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби подає:

  1. заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290);

  2. резюме за формою згідно з додатком 2 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290)

  3. заяву, в якій повідомляється про не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", надання згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Строк подання документів: 3 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення добору на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області та Національного агентства з питань державної служби, до
  17 год. 00 хв. 22 січня 2021 року.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на посаду

  Псюрніченко Інга Сергіївна

  роб. тел. (047)-239-3254

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  Вища професійна (економічна) освіта.

  Досвід роботи

  Стаж роботи у сфері бухгалтерського обліку, фінансів та економіки не менше трьох років.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  На державну службу не може вступити особа, яка:

  1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

  2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

  4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

  5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

  6) має громадянство іншої держави;

  7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

  8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Якісне виконання поставлених завдань

  1) вміння працювати з інформацією та розподіляти роботу;

  2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

  3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

  Уміння працювати з комп’ютером

  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel тощо), інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

  Особистісні компетенції

  1) відповідальність, організаторські та аналітичні здібності;

  2) системність і самостійність в роботі;

  3) уважність до деталей;

  4) наполегливість;

  5) комунікативність;

  6) орієнтація на обслуговування;

  7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

  8) правдивість, справедливість, порядність, чесність, працьовитість, самовідданість;

  9) вміння самостійно приймати рішення.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Конституція України,

  Закон України «Про державну службу»,

  Закон України «Про запобігання корупції».

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Знання стандартів бухгалтерського обліку і звітності в державному секторі,

  Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»,

  Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»,

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду спеціаліста сектору кадрового забезпечення Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області на період дії карантину

  Затверджено

  наказом ГУНП в Черкаській області

  від __________ № ______

   

   

  ОГОЛОШЕННЯ

  про добір на посаду спеціаліста сектору кадрового забезпечення Золотоніського районного відділу поліції ГУНП

  в Черкаській області на період дії карантину

  18036, м. Черкаси, вул. Смілянська, 57

  [email protected], [email protected]

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  Комплектування посад підпорядкованих підрозділів, підготовка матеріалів про переміщення, призначення та звільнення працівників поліції, надання до управління кадрового забезпечення проектів наказів для включення до наказу ГУНП по особовому складу. Оформлення особових справ на осіб, прийнятих вперше на службу та роботу до поліції. Ведення особових справ працівників відділу, своєчасне залучення до них відповідних матеріалів. Облік працівників, які досягли граничного віку перебування на службі в поліції, зокрема збір необхідних документів для продовження граничного віку перебування на службі. Реалізація атестаційних листів на особовий склад підрозділів, організаційно-штатних наказів та наказів щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності. Здійснення контролю за наданням працівникам відділу чергових відпусток та інших відпусток, передбачених чинним законодавством. Робота щодо забезпечення збереження службових посвідчень працівників відділу. Забезпечення контролю за дотриманням штатної дисципліни поліцейськими, проведення попереджувально-профілактичної роботи щодо протидії порушень законності, зокрема корупційним проявам, скоєння надзвичайних подій особовим складом.

  Умови оплати праці

  Відповідно до Закону України «Про державну службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» посадовий оклад – 4394 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  Строкове, на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби подає:

  1. заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290);

  2. резюме за формою згідно з додатком 2 (Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290)

  3. заяву, в якій повідомляється про не застосування заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", надання згоди на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Строк подання документів: 3 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення добору на офіційному сайті ГУНП в Черкаській області та Національного агентства з питань державної служби, до
  17 год. 00 хв. 22 січня 2021 року.

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору на посаду

  Псюрніченко Інга Сергіївна

  роб. тел. (047)-239-3254

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.

  Досвід роботи

  Стаж роботи у сфері кадрової служби не менше двох років.

  Володіння державною мовою

  Вільне володіння державною мовою.

  На державну службу не може вступити особа, яка:

  1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

  2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

  3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

  4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

  5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

  6) має громадянство іншої держави;

  7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

  8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Якісне виконання поставлених завдань

  1) вміння працювати з інформацією та розподіляти роботу;

  2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

  3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

  Уміння працювати з комп’ютером

  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel тощо), інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

  Особистісні компетенції

  1) відповідальність, організаторські та аналітичні здібності;

  2) системність і самостійність в роботі;

  3) уважність до деталей;

  4) наполегливість;

  5) комунікативність;

  6) орієнтація на обслуговування;

  7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

  8) правдивість, справедливість, порядність, чесність, працьовитість, самовідданість;

  9) вміння самостійно приймати рішення.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Конституція України,

  Закон України «Про державну службу»,

  Закон України «Про запобігання корупції»,

  Закон України «Про Національну поліцію»,

  Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»,

  Закон України «Про відпустки».

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Наказ МВС України № 1465 від 17.11.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських»,
  Наказ МВС України № 377 від 12.05.2016 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських»,
  Наказ МВС України № 50 від 26.01.2016 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України».

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору правового забезпечення Головного управління Національної поліції в Черкаській області

  Додаток № 1

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом ГУНП в Черкаській області від 09.06.2021 року № 1577

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу

  на зайняття посади державної служби категорії «Б» - завідувача сектору правового забезпечення Головного управління Національної поліції в Черкаській області

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  - керівництво та організація роботи сектору правового забезпечення ГУНП;

  - перевірка відповідності законодавству та візування проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику ГУНП в Черкаській області;

  - узагальнення практики застосування законодавства у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

  - організація юридичного супроводження заходів, пов’язаних з укладенням господарських, цивільно-правових договорів (контрактів) та інших правочинів, участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, здійснення юридичного супроводження державних закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є ГУНП в Черкаській області;

  - представництво інтересів ГУНП в Черкаській області в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів, здійснення взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами з питань ревізій перевірок та інших дій, що проводяться в підрозділах, відділах та відділеннях ГУНП в Черкаській області зазначеними органами;

  - вивчення та аналіз, у разі необхідності, судової практики відповідно до функціональних повноважень структурного сектору правового забезпечення ГУНП;

  - надання правової допомоги підрозділам, відділам та відділенням ГУНП в Черкаській області щодо застосування актів законодавства про працю, матеріальну або дисциплінарну відповідальність, житлового, пенсійного та інших галузей законодавства України, надання роз’яснювальної роботи з цих питань;

  - участь у розгляді звернень і запитів громадян та народних депутатів України з питань, що належить до компетенції сектору правового забезпечення.

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 6300 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково;

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 13 год. 00 хв.
  16 червня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів

  Місце або спосіб проведення тестування

  Місце або спосіб розв’язання ситуаційних завдань

   

  Місце або спосіб проведення співбесіди

  18 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.

   

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Псюрніченко Інга Сергіївна, (0472)-39-32-54,

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче магістра

  Досвід роботи

  досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Лідерство

  - сприяння всебічному розвитку особистості;
  - вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

  Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

  - уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;
  - здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати критерії/індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації.

  Ефективність координації з іншими

  - здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
  - уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
  - здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституція України;

  - Закону України «Про державну службу»;

  - Закону України «Про запобігання корупції»;

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (зі змінами).

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Кодекс України про адміністративні правопорушення;

  Кодекс адміністративного судочинства України;

  Кримінальний кодекс України;

  Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс законів про працю України;

  Житловий кодекс України;

  Земельний кодекс України;

  Цивільний кодекс України;

  Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський кодекс України;

  Закон України «Про Національну поліцію»;

  Закон України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України»;

  Закон України « Про відпустки»;

  Закон України «Про виконавче провадження».

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліста сектору кадрового забезпечення Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

  Додаток № 2

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом ГУНП в Черкаській області від 09.06.2021 року № 1577

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу

  на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліста сектору кадрового забезпечення Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  - підготовка матеріалів про переміщення, призначення та звільнення працівників поліції, надання до УКЗ проектів наказів для включення до наказів ГУНП по особовому складу;

  - оформлення особових справ на осіб, прийнятих вперше на службу та роботу до поліції;

  - організація роботи з відбору кандидатів з числа цивільної молоді на навчання до ЗВО МВС України (оформлення особових справ кандидатів до вступу);

  - забезпечення роботи по веденню особових справ працівників районного відділу поліції, своєчасне залучення до них відповідних матеріалів та приведення у відповідність до вимог наказу МВС від 12.05.2016   № 377;

  - підготовка атестаційних листів на особовий склад районного відділу поліції, та відстеження з метою реалізацією висновків атестаційних комісій;

  - організація реалізації організаційно–штатних наказів та наказів щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності;

  - забезпечення роботи та здійснення контролю за наданням працівникам відділення поліції чергових відпусток та інших відпусток, передбачених чинним законодавством;

  - забезпечення підготовки організаційно–розпорядчої документації зі службової підготовки;

  участь у проведенні занять зі службової підготовки з особовим складом районного відділу  поліції;

  ведення обліку штатів (штатний розпис та штатно-посадова книга);

  - проведення попереджувально-профілактичної роботи щодо протидії порушень законності, зокрема корупційним проявам, скоєння надзвичайних подій особовим складом;

  - організація проведення службових розслідувань за кожним фактом скоєння особовим складом районного відділу порушень дисципліни та законності.

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 4394 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково;

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 17 год. 00 хв.
  16 червня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів

  Місце або спосіб проведення тестування

  Місце або спосіб проведення співбесіди

  22 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.

   

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Псюрніченко Інга Сергіївна, (0472)-39-32-54,

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

  Досвід роботи

  досвід роботи у сфері кадрового забезпечення

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Робота з великими масивами інформації

  - здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

  Якісне виконання поставлених завдань

  - чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
  - розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

  Самоорганізація та самостійність в роботі

  - уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
  - здатність до самомотивації (самоуправління);
  - вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

  Досягнення результатів

  - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
  - вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
  - вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

  Проведення публічних виступів

  - вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв'язок.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституція України;

  - Закону України «Про державну службу»;

  - Закону України «Про запобігання корупції»;

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (зі змінами).

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Закони України «Про Національну поліцію», «Про дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про звернення громадян»;

  - наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських»;

  - наказ МВС України від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України»;

  - наказ МВС України від 01.02.2016 № 70 «Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю»;

  - наказ МВС України від 19.08.2017 № 718 «Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських»;

  - наказ МВС України від 11.10.2018 № 828 «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України»;

  - наказ МВС України від 12.05.2016  № 377 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських».

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліста з кадрового забезпечення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

  Додаток № 3

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом ГУНП в Черкаській області від 09.06.2021 року № 1577

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу

  на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліста з кадрового забезпечення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  - підготовка матеріалів про переміщення, призначення та звільнення працівників поліції, надання до УКЗ проектів наказів для включення до наказів ГУНП по особовому складу;

  - оформлення особових справ на осіб, прийнятих вперше на службу та роботу до поліції;

  - організація роботи з відбору кандидатів з числа цивільної молоді на навчання до ЗВО МВС України (оформлення особових справ кандидатів до вступу);

  - забезпечення роботи по веденню особових справ працівників районного відділу поліції, своєчасне залучення до них відповідних матеріалів та приведення у відповідність до вимог наказу МВС від 12.05.2016   № 377;

  - підготовка атестаційних листів на особовий склад районного відділу поліції, та відстеження з метою реалізацією висновків атестаційних комісій;

  - організація реалізації організаційно–штатних наказів та наказів щодо притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності;

  - забезпечення роботи та здійснення контролю за наданням працівникам відділення поліції чергових відпусток та інших відпусток, передбачених чинним законодавством;

  - забезпечення підготовки організаційно–розпорядчої документації зі службової підготовки;

  участь у проведенні занять зі службової підготовки з особовим складом районного відділу  поліції;

  ведення обліку штатів (штатний розпис та штатно-посадова книга);

  - проведення попереджувально-профілактичної роботи щодо протидії порушень законності, зокрема корупційним проявам, скоєння надзвичайних подій особовим складом;

  - організація проведення службових розслідувань за кожним фактом скоєння особовим складом районного відділу порушень дисципліни та законності.

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 4394 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково;

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 17 год. 00 хв.
  16 червня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів

  Місце або спосіб проведення тестування

  Місце або спосіб проведення співбесіди

  22 червня 2021 року о 10 год. 00 хв.

   

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Псюрніченко Інга Сергіївна, (0472)-39-32-54,

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

  Досвід роботи

  досвід роботи у сфері кадрового забезпечення

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Робота з великими масивами інформації

  - здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

  Якісне виконання поставлених завдань

  - чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
  - розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

  Самоорганізація та самостійність в роботі

  - уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;
  - здатність до самомотивації (самоуправління);
  - вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

  Досягнення результатів

  - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
  - вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
  - вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

  Проведення публічних виступів

  - вміння встановлювати контакт з аудиторією, передавати інформацію та отримувати зворотній зв'язок.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституція України;

  - Закону України «Про державну службу»;

  - Закону України «Про запобігання корупції»;

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (зі змінами).

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Закони України «Про Національну поліцію», «Про дисциплінарний статут Національної поліції України», «Про звернення громадян»;

  - наказ МВС України від 17.11.2015 № 1465 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських»;

  - наказ МВС України від 26.01.2016 № 50 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України»;

  - наказ МВС України від 01.02.2016 № 70 «Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні зі зброєю»;

  - наказ МВС України від 19.08.2017 № 718 «Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських»;

  - наказ МВС України від 11.10.2018 № 828 «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення, зберігання та експлуатації озброєння в Національній поліції України»;

  - наказ МВС України від 12.05.2016  № 377 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ поліцейських».

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Черкаській області

  Додаток № 2

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом ГУНП в Черкаській області від 24.06.2021 року № 1754

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу

  на зайняття посади державної служби категорії «В» - провідного спеціаліста відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Черкаській області

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  - здійснення управління державними фінансовими ресурсами та контроль за їх використанням;

  - самостійне, своєчасне і в повному обсязі ведення обліку операцій з матеріальними цінностями;

  - забезпечення повного та достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку в державному секторі;

  - постійне вивчення та вміння використовувати в роботі нові нормативно-методичні чи довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку матеріальних цінностей в державному секторі;

  - забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансових та господарських операцій за допомогою програмного забезпечення;

  - здійснення листування з іншими організаціями з питань, що відносяться до виконання посадових обов’язків;

  - стеження за зберіганням бухгалтерських та інших документів, що використовувались в роботі, оформлення їх відповідно до встановленого порядку і передача на зберігання протягом установленого терміну в архів;

  - забезпечення своєчасного та якісного виконання контрольних документів.

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 5100 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково;

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 17 год. 00 хв.
  01 липня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів

  Місце або спосіб проведення тестування

  Місце або спосіб проведення співбесіди

  05 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.

   

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Псюрніченко Інга Сергіївна, (0472)-39-32-54,

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища економічна освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

  Досвід роботи

  досвід роботи на посадах в фінансових підрозділах не менше 3-х років

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Досягнення результатів

  - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
  - вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

  - вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

  Відповідальність

  - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

  - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

  - здатність брати на себе зобов'язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

  Цифрова грамотність

  - вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

  - вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

  здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

  - вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

  - здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституція України;

  - Закону України «Про державну службу»;

  - Закону України «Про запобігання корупції»;

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (зі змінами).

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Закони України «Про Національну поліцію», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

  - Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі";

  - Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами,капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219;

  - Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань";

  - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі": 121 "Основні засоби", 122 "Нематеріальні активи", 123 "Запаси";

  - Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015  № 11 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору".

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Черкаській області (на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку основного працівника)

  Додаток № 1

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом ГУНП в Черкаській області від 24.06.2021 року № 1754

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу

  на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Черкаській області (на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку основного працівника)

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  - здійснення контролю за правильністю складання звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт та первинних документів, які підтверджують витрати зазначені у звітах, та своєчасним відображенням вказаних звітів в обліку розрахунків за службовими відрядженнями за прийнятою в ГУНП формою бухгалтерського обліку, з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку в державному секторі та з урахуванням особливостей діяльності ГУНП за допомогою програмного забезпечення «MIA»;

  - здійснення контролю за відображенням в обліку заборгованості по розрахункам з підзвітними особами та за її реєстрацією в ГУДКСУ в Черкаській області;

  - формування меморіального ордеру №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;

  - надання інформації щодо видатків на відрядження відповідно до форм, доведених методичними рекомендаціями НПУ. Готувати оперативну інформацію щодо видатків на відрядження та розрахунків за депозитними сумами безпосередньому керівнику та начальнику УФЗБО – головному бухгалтеру;

  - ведення та контроль за обліком розрахунків за депозитними сумами за прийнятою в ГУНП формою бухгалтерського обліку, з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку в державному секторі та з урахуванням особливостей діяльності ГУНП, відображення в обліку курсової різниці;

  - формування та надавання довідки щодо розрахунків за депозитними сумами відповідно до форм бюджетної звітності;

  - забезпечення своєчасного та якісного виконання контрольних документів, що стосуються видатків на відрядження та розрахунків за депозитними сумами.

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 5500 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  строково – на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку основного працівника;

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 17 год. 00 хв.
  01 липня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів

  Місце або спосіб проведення тестування

  Місце або спосіб проведення співбесіди

  05 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.

   

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Псюрніченко Інга Сергіївна, (0472)-39-32-54,

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища економічна освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

  Досвід роботи

  досвід роботи бухгалтером не менше 3-х років

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Досягнення результатів

  - здатність до чіткого бачення результату діяльності;
  - вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

  - вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

  Відповідальність

  - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

  - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

  - здатність брати на себе зобов'язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

  Цифрова грамотність

  - вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

  - вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

  здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

  - вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

  - здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституція України;

  - Закону України «Про державну службу»;

  - Закону України «Про запобігання корупції»;

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (зі змінами).

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Закони України «Про Національну поліцію», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

  - Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012  № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» (зі змінами);

  - Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами);

  - Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами), а саме: Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами;

  - Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» (зі змінами), а саме: 101 «Подання фінансової звітності», 124 «Доходи», 128 «Зобов’язання» та 135 «Витрати»;

  - Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» (зі змінами);

  - Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами);

  - Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 25.05.2006 № 503 «Про затвердження Типових форм квитків на проїзд пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування»;

  - Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України" (зі змінами).

   

 • ОГОЛОШЕННЯ про добір на посаду державної служби категорії «В» - спеціаліста сектору інформаційної підтримки Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

  Додаток № 3

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом ГУНП в Черкаській області від 24.06.2021 року № 1754

   

  УМОВИ

  проведення конкурсу

  на зайняття посади державної служби категорії «В» - спеціаліста сектору інформаційної підтримки Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області

   

  Загальні умови

  Посадові обов’язки

  - здійснення безпосередньої діяльності інформаційної підтримки і несення персональної відповідальності за належне виконання покладених на завдань і функцій;

  - забезпечення своєчасного введення (впродовж 24 годин) відомостей, що містять у документах первинного обліку (статистичні картки) зазначених у додатках 1-4 до Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань затвердженому наказом Генерального прокурора України від 30.06.202 року № 298 до інформаційної підсистеми «Кримінальна статистика» та ведення журналу обліку статистичних карток;

  - забезпечення своєчасної передачі до УІАП ГУНП відомостей про результати розгляду кримінальних проваджень для формування оперативно-довідкової картотеки, виконання запитів підрозділів Національної поліції, СБУ, прокуратури та судів;

  - надання інформації за обліками засобами АРМ «Рубін»;

  - виконання інформаційно-пошукових заходів за запитами працівників відділу щодо здійснення обліку інформації, що підлягає постановці на облік, несення персональної відповідальності за повноту та достовірність інформації при внесенні відомостей до ІІПС ОВС;

  - здійснення контролю за своєчасністю внесення інформації до відомчого обліку кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили, що містяться в Єдиному реєстрі досудових розслідувань;

  - здійснення відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» обробку персональних даних згідно із завданнями та функціями, покладеними на поліцію Законом України «Про Національну поліцію».

  Умови оплати праці

  посадовий оклад – 4540 грн.;

  надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

  надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

  Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково;

  строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

  Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі та строк їх подання

  1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

  2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається:

  прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

  реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

  підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

  відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

  3) заяву, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

   

  Документи приймаються до 17 год. 00 хв.
  01 липня 2021 року

  Додаткові (необов’язкові) документи

  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

  заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Заява подається у разі потреби особою, яка має інвалідність

  Дата і час початку проведення тестування кандидатів

  Місце або спосіб проведення тестування

  Місце або спосіб проведення співбесіди

  05 липня 2021 року о 10 год. 00 хв.

   

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення тестування за фізичної присутності кандидата)

  м. Черкаси, вул. Смілянська, 57 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидата)

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

  Псюрніченко Інга Сергіївна, (0472)-39-32-54,

  [email protected]

  Кваліфікаційні вимоги

  Освіта

  вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

  Досвід роботи

  досвід роботи в інформаційно-аналітичних підрозділах

  Володіння державною мовою

  вільне володіння державною мовою

  Вимоги до компетентності

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Робота з великими масивами інформації

  - здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;
  - вміння систематизувати великий масив інформації;
  - здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

  Якісне виконання поставлених завдань

  - чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
  - комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
  - розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

  Цифрова грамотність

  - вміння використовувати комп'ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;
  - вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;
  вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
  - здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

  - здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
  - вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків.

  Професійні знання

  Вимога

  Компоненти вимоги

  Знання законодавства

  Знання:

  - Конституція України;

  - Закону України «Про державну службу»;

  - Закону України «Про запобігання корупції»;

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 500 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» (зі змінами).

  Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

  Наказ МВС України від 03.08.2017 № 676 «Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.08.2017 за № 1059/30927).